Kategorie
Anketa

Líbí se Vám tento e-shop systém?

Celkem hlasů: 4273
Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit?

Nejnovější produkty

Čerpadlo Optima 75

Naše cena: 7390.00 Kč

Formulář uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:
David Chládek
Ke Kateřinkám 1408, Praha 4, 14900
IČ:61810975

Reklamované zboží:
Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:
Popis závady:

Obsah balení při předání:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):
a) oprava
b) výměna
c) sleva
d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

Datum uplatnění reklamace:
Podpis kupujícího: